Obavijest o održavanju javnog stručnog sastanka

Sarajevo,

16.06.2023.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNOG STRUČNOG SASTANKA

Obavještavamo Vas da će se 21. 6. 2023. godine sa početkom u 11. sati u zgradi Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Dom policije ul. Tina Ujevića br. 1. Sarajevo, održati javni stručni sastanak u cilju razmatranja primjedbi, prijedloga i sugestija koje su dostavljanje od strane kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i pravnih lica koja imaju odobrenje za servisiranje i održavanje aparata za gašenje početnog požara, a koje nisu ugrađene u Prijedlog pravilnika o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja.

Radna verzija Prijedloga Pravilnika FBiH dostupna je na web-stranici FMUP-a www.fmup.gov.ba – Pravilnici.

Pozivmo sve zainteresirane da eventualne komentare na Prijedlog pravilnika dostave do 19. 6. 2023. godine na mail adresu: info@fmup.gov.ba da bi se isti mogli razmotrili na gore navedenom sastanku.