MINISTAR ISAK I PREMIJER NIKŠIĆ: Jačanje Federalne uprave policije Federalnog MUP-a u fokusu rada Vlada Federacije BiH

Sarajevo,

22.06.2023.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Predsjednik Vlade Federacije BiH Nermin Nikšić boravio je danas u službenoj posjeti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova gdje su ga dočekali ministar Ramo Isak i direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić.

Premijer Nikšić, ministar Isak i direktor Munjić održali su sastanak sa predstavnicima Saveza sindikata policije i uposlenika u MUP-ovima u Federaciji BiH.

Na sastanku je konstatovano kako je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova započelo aktivnosti na izradi novog Zakona o policijskim službenicima u FBiH, Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova te da je fokus stavljen na kolektivni ugovor kojim se regulišu prava uposlenika. Predstavnici Saveza sindikata policije i uposlenika u MUP-ovima u Federaciji BiH istakli su kako predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti i sindikati moraju biti partneri koji će zajedničkom saradnjom raditi na poboljšanju uslova rada policijskih službenika, državnih službenika i namještenika zaposlenih u MUP-ovima te da je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova na čelu sa ministrom Isakom prepoznalo probleme i da aktivno radi na njihovom rješavanju.

Premijer Nikšić poručio je kako će Vlada Federacije BiH dati maksimalnu podršku jačanju kapaciteta policijskih snaga te će u narednom periodu izdvojiti potrebna finansijska sredstva za materijalno-tehničko opremanje Federalne uprave policije Federalnog MUP-a.

U sklopu službene posjete premijer Nikšić zajedno sa ministrom Isakom i direktorom Munjićem posjetio je Centar za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja FUP-a Federalnog MUP-a, gdje ih je dočekao rukovodilac Centra- pomoćnik direktora FUP-a Mladen Milosavljević. Na sastanku je konstatovano kako je ministar Isak zajedno sa svojim saradnicima već započeo aktivnosti na rješavanju problema koji se odnosi na regulisanje dodataka na platu državnih služenika i namještenika ovog Centra, ali i državnih službenika i namještenika Policijske akademije FMUP-a koji rade na specifičnim poslovima neposredno vezanim za policijsku obuku.

Imajući u vidu činjenicu da Odluku o utvrđivanju radnih mjesta državnih službenika i namještenika u FMUP-u i FUP-u na kojima se obavljaju poslovi pod posebnim uvjetima i odgovornostima i procenat uvećanja osnovne plaće donosi Vlada Federacije BiH na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova, premijer Nikšić je istakao kako će dati podršku odluci kojom se poboljšava status uposlenika FMUP-a i FUP-a.

Službena posjeta premijera Nikšića okončana je posjetom Specijalnoj policijskoj jedinici FUP-a gdje je premijera Nikšića, ministra Isaka i direktora Munjića dočekao komandant Mustafa Selmanović. Tokom posjete zaključeno je kako je Specijalna policijska jedinica FUP-a jedna od najvažnijih jedinica sigurnosnog sistema BiH te da će Vlada Federacije BiH dati maksimalnu podršku naporima ministra Isaka da ojača ovu jedinicu posebno u dijelu nabavke opreme, oklopnih vozila i savremenog naoružanja. Poručeno je kako će se u posebnom fokusu naći helikopterska jedinica SPJ FUP-a koja je iznimno važna za cijelu Federaciju BiH.

Premijer Nikšić i ministar Isak podržali su profesionalni rad direktora Munjića i napore koje ulaže u uspostavu najviših profesionalnih standarda u Federalnoj upravi policije.