Isak o stanju kriminaliteta-sigurnosti na području Federacije BiH pred Parlamentom FBiH

Sarajevo,

26.06.2023.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine primio je k znanju Informaciju o stanju kriminaliteta - sigurnosti na području Federacije BiH za period januar - decembar 2022.godine.

Informaciju o stanju kriminaliteta - sigurnosti na području Federacije BiH za period januar - decembar 2022. godine delegatima je obrazložio federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak.

Ministar Isak tim povodom kazao je kako podaci kojim raspolaže Federalna uprava policije u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova govore kako je u 2022. godini, u odnosu na 2021. godinu, došlo do smanjenja broja izvršenih krivičnih dijela za 580, smanjenja broja registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 8.936 i smanjenja broja napada na ovlaštena službena lica za jedan.

“Međutim, zvanični podaci govore kako je u Federaciji BiH došlo do povećanja broja saobraćajnih nesreća za 854. Kako sam i ranije isticao, država Bosna i Hercegovina u ovom kontekstu morat će ojačati zakonodavni okvir i uprave policije, ali i djelovati preventivno”, poručio je ministar Isak.

Informacija o stanju kriminaliteta - sigurnosti na području Federacije BiH za period januar - decembar 2022. godine danas je primljena k znanju i na sjednici Komisije za sigurnost Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.