Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova promovirana XVI generacija policajca Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,

04.07.2023.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova promovirana je XVI generacije polaznika obuke za sudskog policajca Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine.

Tim povodom polaznicima su se obratili federalni ministar unutrašnjih polsova Ramo Isak, direktor Sudske policije FBiH Dženad Grošo, direktor Policijske akademije Nusret Beširević, a u ime XVI generacije polaznika Sudske policije u FBiH pristunima se obratio Adi Katana.

Isak je čestitao kadetima, te poručio: „Vjerujem da ćete sve što ste naučili na Akademiji kroz teoretski i praktičan rad znati primjeniti sutra u praksi. Ponosan sam što ste odabrali ovu profesiju iako ste svjesni izazova sa kojima se susreću policajci. Do sada ste imali dvije porodice, roditelje i Policijsku akademiju Federalnog MUP-a, a od sutra stječete treću porodicu, a to je institucija u kojoj ćete raditi“.

     

Nakon ministra Isaka prisutnima se obratio direktor Sudske policije Federacije BiH, Dženad Grošo koji je polaznicima poželio da budu dosljedni u primjeni zakona, hrabri u suprotstavljanju onima koji su sa druge strane zakona i odgovorni u izvršavanju svih poslova i zadataka koji budu postavljeni pred njih.

Direktor Beširević se zahvalio ministru Isaku na snažnoj podršci, jer je prepoznao značaj i ulogu Policijske akademije FMUP-a u sistemu sigurnosti. Također se zahvalio i direktoru Groši koji je inicirao donošenje novog nastavnog plana i programa na Akademiji.

U ime XVI generacije polaznika Sudske policije FBIH pristunima se obratio polaznik Adi Katana i tom prilikom je poručio da su svjesni da ih čeka težak i odgovoran posao, ali da imaju dovoljno snage, volje i samopouzdanja suočiti se s poroblemima i odgovorno obavljati postavljene zadatke.

Na kraju svečanosti kadetima su uručene diplome, položili su zakletvu, te pristupili potpisivanju Izjava zakletve. Svečanosti su pored ministra i direktora prisustvovale i mnogobrojne zvanice.