Ministar Isak: FMUP i MUP KS zajedno će raditi na osnaživanju policijskih snaga

Sarajevo,

12.07.2023.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak održao je sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admirom Katicom.

Na sastanku su razgovarali o sigurnosnoj situaciji u FBiH, te istakli važnost poboljšanja i jačanja komunikacije i saradnje između Federalnog ministarstva unutrašnjih polsova i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Ministar Isak i ministar Katica razgovarali su o osnivanje helikopterske jedinice u MUP-u KS, te su usaglasili smjernice za zajedničko korištenje hangara koji se nalaze na Aerodromu Sarajevo. Posebno je razgovarano o donošenju uredbe o jedinstvenim policijskim uniformama. Ministar Isak je istakao da će odmah po okončanju procedura, koje su u završnoj fazi, uputiti Uredbu o jedinstvenoj policijskoj uniformi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

Ministr Isak i ministar Katica zaključili su kako Fedralno ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo unutrašnjih poslova Kanton Sarajevo dijele zajednički interes, a to je sigurnost građana Bosne i Hercegovine, te da će Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo zajedno raditi na osnaživanju policijskih snaga i na produbljivanju saradnje u oblasti sigurnosti.