Ministar Isak sastao se sa zamjenikom predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine Vogošća i općinskim vijećnikom Alijom Gluhovićem

Sarajevo,

15.08.2023.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak sastao se sa zamjenikom predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine Vogošća i općinskim vijećnikom Alijom Gluhovićem.

Gluhović je podržao rad Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i aktivnosti koje se poduzimaju na unapređenju stanja sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Istakao je kako posebno podržava unapređenje saradnje sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova te dodao da samo zajedničkim naporom i radom mogu doprinijeti sigurnijoj lokalnoj zajednici.

Zamjenik predjsedavajućeg Općinskog vijeća Općine Vogošća Alija Gluhović pozvao je federalnog ministra unutrašnjih poslova Ramu Isaka da posjeti Općinu Vogošća, ministar Isak je prihvatio poziv, te će posjeta biti realizirana u narednom periodu.