Transfer od tri miliona KM Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona

Sarajevo,

15.08.2023.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak sastao se sa Nusretom Hubjerom, ministrom za unutrašnje poslove Bosansko - podrinjskog kantona, Damirom Bogunićem, policijskim komesarom i Zijadom Brigom, ministrom privrede u Vladi Bosansko - podrinjskog kantona.

Ministar i komesar upoznali su federalnog ministra unutrašnjih poslova Ramu Isaka da je u toku procedura za prijem novih policijskih službenika i to 36 za početni čin „policajac“ i 4 za čin „mlađi inspektor“. Razgovarali su i o obuci kadeta Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko - podrinjskog kantona na Policijskoj akademiji Federalnog ministartsva unutrašnjih poslova.

Hubjer i Bogunić su istakli da će uskoro početi testiranje prijavljenih kandidata, te će pozvati predstavnike Ambasade SAD-a u BiH, OSCE-a i EU da prisustvuju procesu testiranja. Sagovornici su iskoristili ovu priliku da pozovu i federalnog ministra unutrašnjih poslova Ramu Isaka da prisustvuje testiranju kandidata.

Kako su istakli radi se o do sada najtransparentnijem konkursu u kojem će sve faze testiranja biti video snimane.

Jedna od tema razgovora bio je i transfer od 3.000.000,00 (tri miliona) KM za nabavku oklopnih vozila i specijalne opreme za potrebe Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a.

Ministar Hubjer i ministar Briga u ime Vlade Bosansko - podrinjskog kantona zahvalili su ministru Isaku na podršci koju im pruža.

Isak se zahvalio predstavnicima Vlade Bosansko - podrinjskog kantona, te poručio kako će Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti pružati podršku i prdodubljivati saradnju sa Ministarstvom za unutrašnje poslove Bosansko – podrinjskog kantona.