Održana press konferencija, Isak i Munjić poručili: „Nećemo dozvoliti da bilo ko sramoti uniformu, jer na taj način narušava i ugled države BiH“

Sarajevo,

22.08.2023.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Na Policijskoj akademiji Fedralnog MUP-a danas je održana press konferencija na kojoj je prezentirano 100 dana rada Federalnog MUP-a i Federalne uprave policije.

Konferencija je započela uvodnim obraćanjem Vahidina Munjića, direktora Federalne uprave policije i Rame Isaka, federalnog ministra unutrašnjih poslova.

  

Zatim je predstavnicima medija prezentiran rad Federalnog MUP-a i Federalne uprave policije u kojem su istaknute neke od aktivnosti koje su realizirane u proteklih 100 dana.

Direktor Munjić je istakao da je imenovan na funkciju direktora Federalne uprave policije Federalnog MUP-a u maju 2023.godine, te od kako je postavljen na funkciju prioriteti su mu unapređenje pozitivno-pravnih propisa, kadrovska popunjenost, status policijskih službenika, materijalno-tehnička opremljenost, te sveobuhvatna procjena sigurnosnih prijetnji, koji su ključni segmenti sa kojima se policijske institucije suočavaju, kako bi obezbijedili visok stepen sigurnosti našim građanima, a protiv najtežih oblika kriminala.

 

Ministar je naglasio kako je nakon zastoja dužeg od petnaest godina, izvršeno vanredno unapređenje 32 policijska službenika, te su poduzete aktivnosti na donošenju novog teksta Uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima FBiH. Na ovaj način predviđeno je da policijski službenici ostaju duže u službi do popunjenja radnih mjesta novim kadrovima.

U proteklom periodu okončana je obuka za 316 polaznika za čin „policajac“, a u narednom periodu uz pomoć Vlade FBiH planirano je povećanje smještajnih kapaciteta na Policijskoj akademiji FMUP-a za oko 500 kadeta.

 

Također je naglasio kako je ovo ministarstvo osiguralo sredstva za materijalno-tehničko opremanje i jačanje policijskih struktura. „ Našim radom i zalaganjem vratili smo ovoj instituciji sjaj nekadašnjeg Republičkog MUP-a (MUP-a RBiH).

 

Nakon prezentiranog Izvještaja novinari su imali priliku da postavljaju pitanja ministru Isaku i direktoru Munjiću.

  

Većina pitanja odnosila se na slučaj ubojstva i nasilja u porodici koje se nedavno desilo u Gradačcu. Ministar je istakao da slučaj vodi Tužilaštvo i da ne može iznositi podatke ali da su FMUP i FUP Odjel za cyber kriminal stavili na raspolaganje Tužilaštvu TK i daljnje aktivnosti su u nadležnosti Tužilaštva.

Na pitanje vezi sa prevencijom nasilja u porodici apelovao je na porodice i građane da prijave svaki oblik nasilja jer se tada može djelovati u smilslu da se žrtva smjesti u odgovarajaću instituciju i zaštiti, a nasilnik da se uputi na liječnje ukoliko je to potrebno, smjesti u zatvor i onda da se traži način da se procesuira.

Naveo je kako su poduzete konkretne aktivnosti, te da će se od sada za svaku prijavu nasilja raditi sveobuhvatna analiza ličnosti.

Ministar Isak i direktor Munjić su poručili da će se boriti protiv korupcije u svim institucijama, a posebno u policijskim strukturama, jer policijski službenici treba da budu časni i pošteni. Istakli su da neće dozvoliti da bilo ko sramoti uniformu, jer na taj način narušava i ugled države BiH.

 

Izvjestaj o  prvih 100 dana rada FMUP-a i FUP-a