Zamjenik šefa Misije OSCE-a u BiH podržao mjere koje poduzima ministar Isak

Sarajevo,

25.08.2023.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak sastao se danas sa gospodinom Thomasom Buschom, zamjenikom šefa Misije OSCE- a u BiH sa kojim je razgovarao o porodičnom nasilju i nasilju nad ženama.

Gospodin Busch je istakao kako je upoznat sa aktivnostima koje poduzima Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova na unapređenju stanja u oblasti sigurnosti, te je podržao niz konkretnih mjera koje je ministar Isak poduzeo u kratkom roku od dana preuzimanja dužnosti federalnog ministra unutrašnjih poslova.

Ministar Isak posebno je istakao kako je OSCE jedan od ključnih partnera Federalnog MUP-a, te da će se jačanje saradnje FMUP-a i Misije OSCE-a u BiH nastaviti i u budućnosti.

Zamjenik šefa Misije OSCE-a u BiH Busch posebno je pohvalio odluku ministra Isaka da se na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a uvede predmet „Rodno-zasnovano nasilje, maloljetnička delinkvencija i nasilje u porodici“.

Na sastanku je zaključeno kako će Misija OSCE-a u BiH biti aktivno uključena u izradu Nastavnog plana i programa u navedenom predmetu.