Ministar Isak na sastanku sa predstavnicima Adriatic Metals BiH

Sarajevo,

31.08.2023.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak sastao se sa predstavnicima firme Adriatic Metals BiH Edwardom Bickhamom, ERM kritični resursi, Kim Park ERM, kritični resursi i Alemom Logom, izvršnim direktorom.

Na sastanku je istaknuto da je od velikog značaja saradnja na svim nivoima vlasti, a posebno za razvoj projekata koji doprinose razvoju lokalne zajednice, što u konačnici doprinosi razvoju bosanskohercegovačkog društva.

Predstavnici Adriatic Metals BiH prezentirali su ministru Isaku projekete koje planiraju realizirati u narednom periodu, kao i započete projekate. Pohvalili su zalaganje federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka u popravljanju stanja u Federaciji BiH, jer sigurno okruženje utječe na ekonomski razvoj i strana ulaganja u Bosni i Hercegovini.

Ministar Isak je istakao da podržava investicije u BiH koje doprinose ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine i povećenju stope zaposlenosti.