Jednoglasno usvojena odluka o dodjeli tri miliona konvertibilnih maraka MUP-u BPK

Sarajevo,

07.09.2023.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka, danas je jednoglasno usvojila Odluku Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o dodjeli tri miliona konvertibilnih maraka Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona za pomoć u materijalno-tehničkom opremanju i jačanju policijskih struktura.

Ministar Isak je poručio kako će Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti pružati podršku i prdodubljivati saradnju sa Ministarstvom za unutrašnje poslove Bosansko – podrinjskog kantona, te je istakao: „ Federalni MUP-a ima odličnu saradnju sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i nastoji da unaprijedi tu saradnju pružajući im podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti“.

Izdvajanjem tri miliona konvertibilnih maraka Vlada Federacije BiH podržala je ministra Isaka u jačanju kapaciteta policijskih snaga. Navedena sredstva bit će iskorištena za nabavku oklopnih vozila i specijalne opreme za potrebe policijskih snaga MUP-a BPK.