Ministar Isak se sastao sa ombudsmenkom Džumhur: „Jačanje saradnje Federalnog MUP-a i Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine“

Sarajevo,

13.09.2023.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak danas se sastao sa Jasminkom Džumhur, ombudsmenkom za ljudska prava Bosne i Hercegovine, a na sastanku je razgovarano o nastavku saradnje te pružanju podrške iz nadležnosti Federalnog MUP-a u različitim aspektima zaštite ljudskih prava.

Posebna tema sastanka, bilo je unapređenje odnosa i saradnje sa nadležnim institucijama i organima u predmetima koji se odnose na postupke rješavanja statusa sirijskih izbjeglica na području Federacije Bosne i Hercegovine, te eventualnim usklađivanjem podzakonskih propisa u skladu sa nadležnostima Federalnog MUP-a.

U daljnjem toku razgovora bilo je riječi o pitanjima saradnje iz nadležnosti i djelokruga funkcionisanja i rada Federalnog MUP-a i Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, te je istaknuta važnost daljnje razmjene iskustava i dobrih praksi u unapređivanju ljudskih prava