Ministar Isak održao sastanak sa predstavnicima sindikata i policijskim službenicima MUP-a USK

Sarajevo,

27.10.2023.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Ministar Isak održao je sastanak sa predstavnicima sindikata i policijskim službenicima MUP-a Unsko-sanskog kantona te zastupnikom u Parlamentu Federacije BiH Irfanom Durićem.

Tema sastanka bilo je rješavanje pitanja penzionisanja policijskih službenika USK-a koji su u period 1991.-1995. imali status rezervnog pripadnika organa unutrašnjih poslova.

Predsjednik „Udruženja veterana policije USK“ naveo je problem da aktivni pripadnici samo mogu ostvariti pravo na uplatu posebnog staža u jednostrukom trajanju kao staža osiguranja prema odredbama Zakona o policijskim službenicima dok pripadnici rezervnog sastava to pravo ne mogu ostvariti.

Ministar Isak je pružio punu podršku u rješavanju navedene problematike i istaknuo da će u skladu sa zakonom pokrenuti aktivnosti u cilju poboljšanja statusa policijskih službenika kako bi mogli ostvariti svoja statusna prava.