Entiteti i kantoni nikada neće kontrolisati državnu granicu

Sarajevo,

09.11.2023.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić saopštili su kako Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalna uprava policije kao i ministri u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine nikada neće pristati na bilo kakvo oduzimanje nadležnosti državi Bosni i Hercegovini.

Državna granica u isključivoj je nadležnosti države Bosne i Hercegovine, a ne administrativnih jedinica, odnosno entiteta i kantona koji se nalaze u sastavu države Bosne i Hercegovine. Granična kontrola i prelazak državne granice Bosne i Hercegovine u direktnoj je nadležnosti Granične policije Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova u stalnom je kontaktu s predstavnicima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koji nikada neće pristati na to da se kontrola nad granicom, na bilo koji način, stavi u nadležnost entiteta ili kantona, odnosno da se derogiraju nadležnosti države Bosne i Hercegovine.

Posebno ukazujemo na važnost jačanja Granične policije Bosne i Hercegovine jer, prema informacijama kojim raspolažemo s državnog nivoa vlasti, prošli saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ostavio je devastiranu Graničnu policiju Bosne i Hercegovine. Trenutni saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine fokus je stavio na jačanje Granične policije Bosne i Hercegovine posebno u dijelu ljudskih kapaciteta i materijalno-tehničke opremljenosti kako bi se stvorili uslovi da se Granična policija Bosne i Hercegovine sama, bez učešća nižih nivoa vlasti, bori sa savremenim sigurnosnim izazovima.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić pozivaju ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenada Nešića da se ne upušta u pokušaj prenošenja nadležnosti s državnih institucija na entitete i kantone jer tome će se suprotstaviti prvo članovi Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a onda i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije.