Minsitar Isak se sastao sa Thomasom Buschom, zamjenikom šefa Misije OSCE-a u BiH

Sarajevo,

10.11.2023.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak sastao se danas sa gospodinom Thomasom Buschom, zamjenikom šefa Misije OSCE- a u BiH sa kojim je razgovarao o napretku u provedbi dogovorenih mjera za efikasno suzbijanje nasilja u porodici te mjera koje se odnose na izmjenu nastavnog plana i programa Policijske akademije.  

Ministar Isak upoznao je gospodina Buscha sa novim nastavnim planom i programom osnovne policijske obuke na kojem su zajedno radili sa predstavnicima Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Misije OSCE-a u BiH, Vijeća Evrope, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (Odsjek za sigurnosne i mirovne studije), Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i policijskim službenicima Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

„Novi nastavni plan i program će zadovoljiti potrebe policijskih uprava za policijskim službenicima koji će po okončanju osnovne policijske obuke biti spremni kvalitetnije odgovoriti izazovima iz oblasti nasilja u porodici, maloljetničke delinkvencije, posebnih istražnih radnji te drugim sigurnosnim izazovima“ - kazao je ministar Isak.

Zamjenik šefa Misije OSCE- a u BiH Busch pohvalio je napore ministra Isaka koje je poduzeo s ciljem unaprjeđenja programa obuke te profesionalan i efikasan pristup u suzbijanju nasilja u porodici i drugim oblicima nasilja.

Ministar Isak se zahvalio Misiji OSCE-a u BiH na aktivnom učesšću na izradi novog nastavnog plana i programa i istakao da je OSCE jedan od ključnih partnera Federalnog MUP-a te da će se jačanje saradnje FMUP-a i Misije OSCE-a u BiH nastaviti i u budućnosti.