Ministar Isak prisustvovao ceremoniji dodjele diploma za čin „mlađi inspektor“

Sarajevo,

06.12.2023.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

U prostorijama Policijske akademije FMUP-a na Vracama održana je promocija i dodjela diploma povodom završetka XXV generacije kadeta osnovne policijske obuke za čin „mlađi inspektor“.

Obuku koja je započela 10. jula, a završila se 6. decembra 2023. godine pohađalo je 45 kadeta, od toga 35 muškaraca i deset djevojaka. U ovoj generaciji odškolovano je 5 kadeta za potrebe MUP-a Kantona 10 (Livno) i 40 kadeta za potrebe MUP-a Tuzlanskog kantona.

  


Tokom ceremonije kadetima se obratio Ramo Isak, federalni ministar unutrašnjih poslova te poručio: “Sada stičete status policijskog službenika i čin mlađeg inspektora. Očekujem da ćete svojim radom i zalaganjem, profesionalnim odnosom prema poslu i potrebama zajednice, kojoj služite, doprinijeti poboljšanju sigurnosti naših građana i zaštiti njihove imovine.”

 
Ministar je čestitao na uspješno završenom školovanju svim kadetima, a uposlenicima Policijske akademije zahvalio se što su uložili napore kako bi ostvarili što bolji uspjeh.

Prisutnima se obratio v.d. direktora Policijske akademije FMUP-a Nusret Beširević i posebno naglasio potrebu jačanja kadrovskih potencijala u svim policijskim agencijama.

U ime kadeta XXV generacije prisutnima se obratio Isak Muhamedbegović koji se zahvalio ministru Isaku i uposlenicima Policijske akademije Federalnog MUP-a na kvalitetno realiziranoj obuci.

Ceremoniji dodjele diploma prisustvovao je i Mario Pavlinović, komesar MUP-a Kantona 10 i drugi.