Muhidin Alić, federalni ministar unutrašnjih poslova, učestvuje u radu konferencije o saradnji policije i tužilaštva u Banjoj Luci

Sarajevo,

05.06.2009.

 

SARAJEVO, 5. juni/lipanj 2009. godine – Muhidin Alić, federalni ministar unutrašnjih poslova, učestvovat će u radu 5. konferencije o saradnji policije i tužilaštva BiH, koja će se održati 8. juna 2009. godine u Banjoj Luci.

Konferencija će biti održana u Kulturnom centru Banski Dvori u Banjoj Luci sa početkom u 11.30 sati.


Cilj konferencije je izvještavanje javnosti o dosadašnjim rezultatima projekta, te utvrđivanje narednih koraka i prioriteta iz rada policije i tužilaštva.

Na ovoj konferenciji će biti prisutni predstavnici svih relevantnih domaćih i međunarodnih institucija.

Domaćin 5. konferencije o saradnji policije i tužilaštva BiH je Upravni odbor projekta „Uspostava boljih mehanizama saradnje između policije i tužilaštava u BiH”, koji čine: Milorad Novković, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Tarik Sadović, ministar sigurnosti BiH, Muhidin Alić, ministar unutrašnjih poslova FBiH, Stanislav čađo, ministar unutrašnjih poslova RS-a i Goran Lujić, šef Policije Brčko Distrikta.
Ovaj projekt se provodi u saradnji s Policijskom misijom Evropske unije u BiH, a finansiran je od strane Vlade Velike Britanije, Kraljevine Norveške i Policijske misije Evropske unije u BiH. (KRAJ)