Na Policijskoj akademiji održan sastanak sa predstavnicima sektora za zaštitu ljudi i imovine

Sarajevo,

26.03.2024.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Nusret Beširević v.d. direktor Policijske akademije održao je sastanak danas u prostorijama Policijske akademije sa Prnjavorac Murisom, generalnim sekretarom Komore agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i Mersudinom Šećerovićem, glavnim federalnim inspektorom u Inspektoratu za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i zaštite od požara.

Na sastanku je razgovarano o dosadašnjoj uspješnoj saradnji u oblasti obučavanja kandidata za fizičku, tehničku zaštitu i odgovorne osobe. Sagovornici su se usaglasili da je potrebno unaprijediti modalitete obuka u skladu sa savremenim sigurnosnim izazovima.

Na sastanku je zaključeno da se u nardenom periodu modeli obuke trebaju prilagoditi praktičnim zahtjevima tržišta rada u sektoru privatne zaštite ljudi i imovine u Federaciji BiH.