Na Policijskoj akademiji FMUP-a održana ceremonija otvaranja obuke iz oblasti rodno zasnovanog nasilja

Sarajevo,

13.05.2024.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasador Brian Aggeler danas su na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, prisustvovali ceremoniji otvaranja obuke za polaznike Policijske akademije na temu rodno zasnovanog nasilja u okviru projekta „Jačanje kapaciteta krivičnog pravosuđa u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u Jugoistočnoj Evropi“ koja se realizuje u organizaciji OSCE-a.

U uvodnom obraćanju ministar Isak se zahvalio predstavnicima OSCE-a na permanentnoj podršci, naglasivši da zaštita žrtve od rodno zasnovanog nasilja i bilo kojeg drugog oblika nasilja koje je počinjeno zbog rodnog identiteta ili rodnog izražavanja treba biti sankcionisano i to mora biti jedan od prioriteta u radu policije, ali i tužilačkih, odnosno sudskih organa. Ministar je od polaznika zatražio maksimalnu posvećenost samoj obuci, ističući činjenicu da pozicija porodice u našem društvu, odnosno preovlađujući patrijarhalni mentalitet ne može i ne smije biti alibi za nasilništvo.

 

Obuka će se realizirati u periodu od 13. 5. do 16. 5. 2024. godine, a pohađat će je 329 polaznika iz kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, odnosno 315 polaznika za čin „policajac“ i 14 polaznika za čin „mlađi inspektor“.

Ambasador Aggeler odao je priznanje policijskim agencijama za napore koje ulažu na unaprjeđenju sigurnosnog ambijenta za građane Federacije, ali i Bosne i Hercegovine u cjelini, izražavajući zadovoljstvo činjenicom da predstavnici OSCE-a mogu pomoći u edukaciji policije, posebno u segmentu borbe protiv nasilja nad ženama te nasilja u porodici, jer ova pojava nije samo društveni problem nego i ozbiljno krivično djelo koje, nažalost, nerijetko završava tragičnim posljedicama.