Ministri unutrašnjih poslova u FBiH jednoglasno usvojili brojne zaključke

Sarajevo,

21.05.2024.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak održao je danas sastanak s kantonalnim ministrima unutrašnjih poslova i predstavnicima kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, a na kojem su jednoglasno usvojeni brojni zaključci.

Federalni ministar unutrašnjih poslova i kantonalni ministri unutrašnjih poslova traže od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da u najkraćem roku izmijeni Pravilnik o postupku dodjele ugovora u oblasti odbrane i sigurnosti.

Izmjene se traže zbog evidentnih poteškoća s kojim se susreću policijski organi u Federaciji Bosne i Hercegovine u postupku javnih nabavki policijskih uniformi za policijske službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zaključeno je kako će federalni ministar unutrašnjih poslova i kantonalni ministri unutrašnjih poslova uputiti zajednički dopis Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u vezi s naprijed navedenim.

UŠTEDE U BUDŽETIMA: KADETI ĆE NOSITI ISTE UNIFORME KAO POLICIJSKI SLUŽBENICI, ALI S OZNAKAMA FMUP-a

Nakon što je federalni ministar unutrašnjih poslova upoznao kantonalne ministre unutrašnjih poslova sa stanjem u oblasti osnovne policijske obuke, jednoglasno je usvojen zaključak kojim kantonalni ministri unutrašnjih poslova apeluju na Vladu Federacije Bosne i Hercegovine da u najkraćem roku realizuje aktivnosti koje se odnose na povećanje smještajnih kapaciteta Policijske akademije FMUP-a, kao i da što prije usvoji novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a kojim će se omogućiti uspostavljanje kvalitetnijeg sistema osnovne policijske obuke u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Jednoglasno je usvojen zaključak i da dužina trajanja osnovne policijske obuke ostane nepromijenjena sve dok traje potreba Federalne uprave policije i uprava policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova za ubrzanim prijemom policijskih službenika zbog masovnog odlaska policijskih službenika u penziju, a sve kako bi se očuvao stabilan sigurnosni sistem Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Ministri unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine saglasni su s tim da se izmijeni Pravilnik o posebnim policijskim uniformama i dopunskim dijelovima policijskih uniformi u FMUP-u i to u dijelu u kojem će uniforme kadeta osnovne policijske obuke biti identične uniformama policijskih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine. S tim što će kadeti za vrijeme trajanja osnovne policijske obuke nositi oznake i obilježja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Policijske akademije FMUP-a, a uniforme će nastaviti koristiti i nakon zaključivanja ugovora u upravama policije, ali s oznakama policijskih organa. Na ovaj način napravit će se uštede u budžetima ministarstava unutrašnjih poslova.

BEZ ODLAGANJE RASPISATI KONKURSE ZA PRIJEM NOVIH POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Jednoglasno je usvojen zaključak i da sva ministarstva unutrašnjih poslova bez odlaganja raspišu konkurse za prijem novih policijskih službenika kako bi se što prije riješio problem nedostatka policijskih službenika u policijskim organima kao i da se na Policijskoj akademiji FMUP-a intenziviraju specijalističke obuke policijskih službenika.

Ministri unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine uputit će dopis Federalnom ministarstvu pravde kojim će zatražiti da se u najkraćem roku izvrše izmjene i dopune Zakona o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine i donese Zakon o probacijskoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu s prijedlozima koje je ranije dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, kao i dopis Federalnom ministarstvu zdravstva kojim će zatražiti hitno dostavljanje mišljenje o Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o kriterijima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika MUP-a BPK-a Goražde.

Jednoglasno je, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, usvojen zaključak da se od Federalnog ministarstva pravde zatraži rješavanje pitanja certificiranja policijskih službenika u vezi postupanja prema maloljetnicima.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona i Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona, obavezalo se da će dostaviti odgovore na upite koji se odnose na Uredbu o jedinstvenoj policijskoj uniformi policijskih snaga u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sastanku su ispred kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova prisustvovali ministar MUP-a Kantona Sarajevo Admir Katica, ministar MUP-a Unsko-sanskog kantona Adnan Habibija, ministar MUP-a Bosanskopodrinjskog kantona Goražde Nusret Hubjer, ministar MUP-a Posavskog kantona Đuro Delić, ministar MUP-a Tuzlanskog kantona Hajrudin Mehanović te predstavnici MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona Damir Čutura, MUP-a Zeničko-dobojskog kantona Samra Čabaravdić, MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Jerko Livaja i Željko Jurić.

Sastanku su ispred Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova prisustvovali ovlašteni službenici Nusret Beširević, Sadija Čuljević, Ervin Mušinović, Jasminka Ademović, Samir Čolak, Muhamed Ahmić, Mirsad Hajdarević, Emina Džubur i Adnan Delalić.