Ministar Isak primio u posjetu brigadira Yves Jean Louis Flocon

Sarajevo,

27.05.2024.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak primio je danas u posjetu specijalnog savjetnika EUFOR-a za agencije za provođenje zakona brigadira Yves Jean Louis Flocon.

Na sastanku su razgovarali o realizacjii obuka policijskih službenika u saradnji sa EUFOR-om, kao i o problemima sa kojima se susreću policijski službenici u svakodnevnom radu te o rezultatima Završnog izvještaja o inspekciji naoružanja, municije i specijalne opreme u posjedu organa za provođenje zakona na svim nivoima vlasti u BiH. Ministar Isak informisao je brigadira i o ključnim aktivnostima koje provodi Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

Brigadir Flocon pohvalio je stručnost policijskih službenika, kao i odlučnost u ispunjavanju EU standarda svih policijskih snaga u Federaciji BiH.

Ministar Isak zahvalio se brigadiru Floconu na kontinuiranoj podršci Federalnom MUP-u, istakao je i značajnu ulogu EUFOR-a u kreiranju sigurnog i stabilnog okruženja, kako u Federaciji tako i u Bosni i Hercegovini u cjelini. Također je istakao da je cilj Federalnog MUP-a i EUFOR-a isti, a to je unaprjeđenje sigurnosnog ambijenta za sve građane.