D E M A N T I na članak informativnog portala „Slobodna Bosna“

Sarajevo,

11.06.2024.

 

Na portalu „Slobodna Bosna“ dana 11.6.2024. godine objavljen je, članak u kojem se navode neistiniti navodi pod naslovom „"SB" OTKRIVA/SRAMNI PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI FMUP-a: Neki od najboljih policijskih kadrova ostali bez šanse da vode Akademiju, pa čak i neki od Odsjeka!“.

S obzirom na naprijed navedeno, upućujemo vam demanti sa zahtjevom za objavom na istoj poziciji i u istom vremenskom trajanju koliko se na vašem portalu nalazio članak na koji se odnosi predmetni demanti:

„Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, u čijem sastavu se nalaze i radna mjesta Federalne uprave policije, izradila je Komisija za izradu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

U sastavu Komisije za izradu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova bili su predstavnici svih organizacionih jedinica ovog ministarstva pa tako i predstavnici Policijske akademije u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova koji su jednoglasno usvojili i dostavili federalnom ministru unutrašnjih poslova Rami Isaku Nacrt Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Pored toga, sve organizacione jedinice Ministarstva, pa tako i Policijska akademija FMUP-a dodatno su, nakon nomotehničke obrade u Sektoru za pravne poslove FMUP-a, dale pozitivna mišljenja na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koji je kao takav upućen Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje.

U izradu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, i to u dijelovima koji se odnose na Federalnu upravu policije i Policijsku akademiju FMUP-a, bili su uključeni i međunarodni partneri čije su sugestije u potpunosti uvažene.

Pored toga na novom Nastavnom planu i programu osnovne policijske obuke, koji se direktno veže za radna mjesta predavača na Policijskoj akademiji FMUP-a, predano su radili pored službenika FMUP-a i predstavnici Ambasade SAD-a u BiH, Vijeća Evrope, OSCE-a, MUP-a Kantona Sarajevo i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

S obzirom na to da u svom članku spominjete službenika Policijske akademije FMUP-a Ismira Jusku kao navodnu oštećenu stranu, dužni smo Vas informisati kako je upravo Ismir Jusko – suprotno od Vaših tendecioznih navoda – pohvalio novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova ističući kako će se njegovim usvajanjem znatno unaprijediti rad Policijske akademije FMUP-a.

Što se tiče državnog službenika Željka Pejovića koji je raspoređen na radnom mjestu šef Grupe za standardizaciju obuka na Policijskoj akademiji FMUP-a, upravo je Policijska akademija FMUP-a izvršila analizu rada Grupe za standardizaciju obuka na Akademiji FMUP-a te utvrdila kako se standardizacijom obuka bavio Odsjek za stručno osposobljavanje i usavršavanje na Policijskoj akademiji FMUP-a.

To je razlog zbog kojeg je u novom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a standardizacija obuka prebačena u nadležnost Odsjeka za stručno osposobljavanje i usavršavanje. Državni službenik Željko Pejović neće ostati bez posla i neće biti degradiran. On će nakon usvajanja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a svoju karijeru nastaviti u istom platnom razredu samo u drugoj osnovnoj organizacionoj jedinici gdje će, vjerujemo uspjeti dati svoj doprinos razvoju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Posebno ističemo da je za razliku od trenutnog uređenja Policijske akademije FMUP-a, koja funkcioniše kroz dva odsjeka i dvije grupe i to: Odsjek za osnovnu policijsku obuku, Odsjek za stručno osposobljavanje i usavršavanje, Grupu za obuku u rukovanju oružjem i Grupu za standardizaciju obuka, u novom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a predviđeno da u sastavu Policijske akademije FMUP-a budu: Odsjek za osnovnu policijsku obuku, Odsjek za specijalističku i praktičnu policijsku obuku, Odsjek za stručno osposobljavanje i usavršavanje, Odsjek za obuku za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine, Odsjek za rukovanje oružjem i Odsjek za analitičke, statističke i administrativne poslove. Odnosno, da je u novom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a sistematizovano blizu 100 radnih mjesta službenika i namještenika na Policijskoj akademiji FMUP-a za razliku od trenutnih 36, a koliko je sistematizovano po važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a.

Što se tiče službenika FMUP-a Ervina Mušinovića krajnje je tendeciozno, zlonamjerno i utuživo tvrditi da je „siva eminencija koja stoji iza Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a“ s obzirom na to da je on bio samo jedan od članova multisektorske Komisije za izradu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Federalni inspektor Ervin Mušinović jedan je od najkvalitetnijih službenika ovog ministarstva koji svojim predanim radom znatno doprinosi unaprjeđenju i kvalitetnijem radu posebno Federalne uprave policije i Policijske akademije FMUP-a. Riječ je o službeniku koji je u nekoliko godina unazad ocijenjivan najvišim ocjenama i koji je dobitnik pismene pohvale za izuzetan doprinos u izvršavanju poslova i zadataka, pismene zahvalnice za izuzetan rad i doprinos uspješnoj realizaciji osnovne policijske obuke na Policijskoj akademiji FMUP-a, ručnog sata s posvetom za uspješno ostvarenje radnih rezultata i tako dalje.

Federalni inspektor Ervin Mušinović uključen je u procese na Policijskoj akademiji FMUP-a isključivo po zahtjevu i molbama rukovodioca i šefova odsjeka na Policijskoj akademiji FMUP-a iz razloga što Policijska akademija FMUP-a zahtjeva da im inspektor Mušinović, koji je ranije po njihovim ocjenama izuzetno uspješno objavljao službene dužnosti na Akademiji FMUP-a, pruži pomoć u izvršavanju procesa koji se odvijaju na Akademiji.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova u potpunosti odbacuje tendenciozne pokušaje diskreditiranja našeg službenika Ervina Mušinovića kojem dajemo podršku u daljem predanom radu na unaprjeđenju stanja u Federalnom MUP-u, a pojedincima, koji zbog ličnih interesa ili po nalogu subjekata koji nisu prijateljski naklonjeni jačanju ove institucije, pokušavaju spriječiti jačanje FMUP-a, poručujemo da u tome neće uspjeti. Kao što nisu uspjeli ni u tome da se u toku radnog vremena bave plaćenim dopunskim djelatnostima u službenim prostorijama FMUP-a“, navodi se u demantiju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.