DEMANTI povodom netačnih natpisa objavljenih u medijima 26. 6. 2024. godine

Sarajevo,

27.06.2024.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije oglasili su se povodom netačnih natpisa objavljenih 26. 6. 2024. godine o tome da je Stručna komisija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova dodijelila nagrade i priznanja povodom Dana policije u Federaciji BiH, kao i da su članovi Stručne komisije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova odlikovali sami sebe.

„U potpunosti su netačne i tendenciozne tvrdnje kako su članovi Stručne komisije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova gdin. Emil Sućeska i gdin. Ervin Mušinović sami sebi dodijelili Zlatne policijske značke povodom 1. jula – Dana policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pravilnikom o nagradama policijskih službenika („Službene novine Federacije BiH“, broj: 55/12) određeno je da priznanja i nagrade dodjeljuje federalni ministar unutrašnjih poslova, a da prijedloge za dodjelu nagrada daju federalni ministar unutrašnjih poslova, direktor Federalne uprave policije, rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica i Stručni kolegij ministra.

Stručna komisija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova isključivo sačinjava listu za dodjelu nagrada na osnovu prijedloga gore navedenih i nije ovlaštena da predlaže kandidate za priznanja i nagrade. Dakle, rad Stručne komisije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova jeste da objedini dostavljene prijedloge i kao takve proslijedi na nadležna postupanja.

Netačni su navodi da je Stručna komisija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova donijela rješenja o dodjeli nagrada, a što je evidentno i iz samog predmeta objavljenog akta gdje se jasno navodi da Stručna komisija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova „traži“ donošenje rješenje o dodjeli nagrada, a ne da „donosi“ rješenje o dodjeli nagrada. Za izradu rješenja zadužen je Sektor za opšte i zajedničke poslove Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a ne Stručna komisija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Predsjednik Stručne komisije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova gdin. Emil Sućeska i član Stručne komisije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova gdin. Ervin Mušinović nisu predložili sami sebe za bilo kakva priznanja već su, kao i svi ostali službenici, izabrani za nagrade aktom rukovodioca federalnog organa uprave broj: 01-11-5-138 od 19. juna 2024. godine“.

Objavljeni akt predstavlja radnu verziju Stručne komisije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i ne odražava istinit spisak službenika kojim će biti dodjeljena priznanja povodom 1. jula – Dana policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije izražava zabrinutost odnosom pojedinih medija prema ovlaštenim službenim licima s obzirom na to da su, ne cijeneći javni interes i novinarski kodeks, javno objavili imena 60 policijskih službenika Federalne uprave policije te na taj način otkrili njihov identitet širim narodnim masama, pa tako i pripadnicima kriminalnih grupa.

Stručna komisija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova danas je na okolnosti objavljivanja radnog materijala podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje u počinjenje krivičnih djela inkriminisanih Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, a kako bi se utvrdilo ko je učinio javno dostupnim spisak s imenima i prezimenima policijskih službenika Federalne uprave policije.

Medije koji su objavili spisak molimo da ga u najkraćem roku uklone“, navodi se u demantiju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.