Predstavnici Federalnog MUP-a prisustvovali sjednici Tehničkog komiteta za transport opasnih materija (TDG)

28.06.2024.

 

Predstavnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Adi Džamalija, stručni saradnik u Sektoru za pravne poslove i Vejsil Ismić, inspektor za kontrolu proizvodnje eksplozivnih materija Federalne uprave policije prisustvovali su četrnaestoj sjednici Tehničkog komiteta za transport opasnih materija održanoj u Podgorici. Oni su na sjednici predstavljali Bosnu i Hercegovinu, kao trenutnu predsjedavajuću članicu, a ovaj događaj okupio je stručnjake, zvaničnike i predstavnike iz regiona kako bi razgovarali o aktuelnostima i izazovima u oblasti transporta opasnih materija.

 

Sjednicu je otvorio Matej Zakonjšek, direktor Sekretarijata TCT-a koji je prilikom uvodnog obraćanja istakao važnost integracije regionalnih transportnih tržišta u širi okvir EU: „Mi smo u situaciji kada će se pravila koja se primenjuju za ADR za cestovni, RID za željeznički i ADN za pomorski saobraćaj mijenjati od 1. januara 2025. godine. Nakon što se usvoji novi set pravila, kompletna administracija koja primenjuje ova pravila na domaći transport biće u obavezi da ih prevede – idealno u narednih šest mjeseci”.

 

Na sastanku su predstavljene ideje o prilagođavanju Direktive 2008/68/EC o unutrašnjem transportu opasnih materija.

 

Predstavnici Zapadnog Balkana i Gruzije podijelili su svoja iskustva o napretku u prevođenju ADR i RID propisa na svoje nacionalne jezike. Također se razgovaralo i o potrebi da drugi regionalni partneri slijede taj primjer, sa fokusom na vremenski okvir i administrativne procedure potrebne za takve adaptacije.

 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima sve aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se Nacrt zakona o transportu opasnih materija našao u parlamentarnoj proceduri čime bi zakonodavstvo Federacija Bosne i Hercegovine bilo usklađeno sa zakonodavstvom EU u pogledu transporta opasnih materija.

 

Na akademskom planu, dva univerziteta sa zapadnog Balkana prezentirali su na sjednici napore koje ulažu na modernizaciji nastavnih planova i programa, kao i na razvoju programa obuke za profesionalce u regionu. Istaknut je napredak na uvođenju savjetnika za bezbjednost opasnih materija u nacionalne profesionalne registre, kao ključnog koraka u jačanju provedbe cestovnog transporta. Jedan od partnera u navedenim istraživanjima je i Univerzitet u Sarajevu.  Na dnevnom redu sjednice bio je i uticaj evolutivnih propisa o baterijama i transportu istih unutar EU i njihove implikacije na Energetsku zajednicu.