Delegacija MUP-a Republike Tadžikistan u posjeti Federalnom MUP-u

Sarajevo,

05.07.2024.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Elvedina Hodžić, sekretarka Federalnog MUP-a i direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić primili su danas u studijsku posjetu delegaciju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Tadžikistan u pratnji četiri člana Programskog ureda OESS-a u Dušanbeu.

 

Tadžikistanska delegacija predvođena pukovnikom milicije Shokhusaina Shonadirzodu, nacionalnim koordinatorom za reformu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Tadžikistan koja uključuje osam predstavnika višeg i srednjeg rukovodstva Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i načelnike tijela unutrašnjih poslova iz regija Tadžikistana posjetila je Federalni MUP-a kako bi se upoznala sa izazovima u oblasti reforme policije.

 

Predstavnici MUP-a Tadžikistana suočeni su sa izazovom transformacije policijskih službi Republike Tadžikistan iz tradicionalne milicije u moderne policijske službe sa naglaskom na policiju u zajednici i policiju vođenu obavještajnim podacima. Cilj studijske posjete bio je da se upoznaju sa izazovima i praktičnim rješenjima koje je primijenila Bosna i Hercegovina prilikom reforme policije.

Pored Federalnog MUP-a delegacija Tadžikistana planirala je posjetiti i Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a.