Predstavnici Udruženja poljoprivrednika iz Orašja razgovarali sa federalnim ministrom Ramom Isakom

Sarajevo,

10.07.2024.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak primio je danas u posjetu predstavnike Udruženja poljoprivrednika iz Orašja gdje su razgovarali o tekućim problemima sa kojima se suočavaju poljoprivrednici na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Sagovornici su upoznali ministra sa zahtjevima koje su uputili resornim ministarstvima u kojima traže ispunjenje njihovih zahtjeva da se kroz konstruktivan dijalog iznađe najbolje rješenje u interesu poljoprivrednika, a vodeći računa o realnim mogućnostima zahtjeva. Posebno su naglasili da je obostrani interes da se svi problemi rješavaju dijalogom bez upotrebe sile, kao što je nedavno bio slučaju u Odžaku.

Ministar Isak osudio je svaki oblik prekomjerne upotrebe sile i nasilja nad poljoprivrednicima koji nastoje riješiti višegodišnji spor oko zemljišta, jer je pravo na rad osnovno ljudsko pravo koje treba štiti, a ne osporavati. Policijski službenici trebaju postupati u skladu sa zakonom i u interesu građana, a ne pojedinaca.

Na sastanku je zaključeno da je potrebno iznaći adekvatno rješenje kako bi svi učesnici dijaloga bili zadovoljni.