IZDAVANJE GARANCIJE ZA STICANJE DRŽAVLJANSTVA BIH I FEDERACIJE BIHStrancu koji stiče državljanstvo BiH i Federacije BiH po osnovu naturalizacije, olakšane naturalizacije, po osnovu naturalizacije djeteta mlađe od 18 godina, kao bračni partner lica koje ima status emigranta, te po osnovu sticanja državljanstva lica kojem je ranije prestalo državljanstvo BiH i Federacije BiH otpustom ili odricanjem (osim za državljane država sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključen sporazum o dvojnom državljanstvu), izdaje se garancija koja strancu predstavlja uslov za sticanje državljanstva BiH i Federacije BiH.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova rješava po zahtjevu stranke za izdavanje garancije za sticanje državljanstva BiH i Federacije BiH, s tim da tri primjerka garancije dostavlja na saglasnost Ministarstvu civilnih poslova BiH.

Strancu koji stiče državljanstvo BiH i Federacije BiH po osnovu međunarodnog sporazuma, tj. stranac iz zemlje sa kojom Bosna i Hercegovina ima zaključen Ugovor o dvojnom državljanstvu, strancu koji ima priznat status izbjeglice ili je lice bez državljanstva (apatrid), te lica koja imaju ostvaren status emigranata u inostranstvu se ne izdaje garancija za sticanje državljanstva BiH i Federacije BiH.

Izuzetno, ako strancu odricanje od državljanstva matične države nije dozvoljeno ili se ne može razumno zahtijevati (ratno stanje i druge vanredne okolnosti), nadležni organ može mu dozvoliti zadržavanje ranijeg državljanstva i osloboditi ga pribavljanja garancije, što se konstatira u obrazloženju rješenja o sticanju državljanstva BiH i Federacije BiH.

Rješenje o oslobađanju od obaveze pribavljanja garancije donosi Ministarstvo civilnih poslova BiH.