Ispit za matičaraTermini za polaganje posebnog ispita za matičara:

  • 24. 7. 2021.;
  • 2. 10. 2021 i
  • 18. 12. 2021. godine.

Molimo kandidate da u zahtjevu naznače jedan od navedenih termina u kojem će pristupiti ispitu. Za sve dodatne informacije možete se obratiti sekretaru Komisije na broj: 033/280-020 lokal 3439.

Rješenje o imenovanju komisije za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara

Odluka troškovi ispita

Zahtjev za polaganje stručnog ispita za matičare