Ispit za matičaraTermini za polaganje posebnog ispita za matičara za narednih šest mjeseci (11. 6. - 31. 12. 2023. godine):

  • 26. 8. 2023;
  • 21. 10. 2023. i
  • 16. 12. 2023. godine.

Molimo kandidate da u zahtjevu naznače jedan od navedenih termina u kojem će pristupiti ispitu. Za sve dodatne informacije možete se obratiti sekretaru Komisije na broj: 033/280-020 lokal 3438.

Rješenje o imenovanju Komisije za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju troškova polaganja posebnog stručnog ispita za matičara

Odluka troškovi ispita

Zahtjev za polaganje stručnog ispita za matičare