Ispit za matičaraTermini za polaganje posebnog ispita za matičara:

  • 30. 1. 2021.;
  • 27. 3. 2021 i
  • 29. 5. 2021. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti sekretaru Komisije na broj: 033/280-020 lokal 3439.

Rješenje komisija

Odluka troškovi ispita