Posljednje vijesti


122 VAŠA POLICIJA



Policija u FBiH






Područja













Kalendar




Arhiva

KONTAKT


PITAJTE MINISTARSTVO

ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

  • Mehmed Spahe 7,
    71000 Sarajevo
  • + 387 33 280-020, lokali: 3322, 3314, 3106 i 3107
  • Fax: + 387 33 280-020, lokal 3321
  • info@fmup.gov.ba