Posljednje vijesti


122 VAŠA POLICIJAPolicija u FBiH


Područja

Kalendar
Arhiva

KONTAKT


Kontakti

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Ulica Mehmeda Spahe br.7, 71 000 Sarajevo

Tel: 00 387 33 280 020 lokal 3100

E-adresa:
press@fmup.gov.ba

  • Ministar

dr. sc. RAMO ISAK

Ul. Mehmeda Spahe br.7, 71 000 Sarajevo

Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 3100
Faks.: 00 387 33 590 218

  • Kabinet ministra

RIJADA HALILOVIĆ, šefica Kabineta ministra

Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 3178
Faks.: 00 387 33 590 218

E-adresa: kabinet@fmup.gov.ba

  • Odsjek za odnose s javnošću

TAJANA ŠAKOVIĆ, šefica Odsjeka

Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 3106

E-adresa Odsjeka: press@fmup.gov.ba

  • Odsjek za međunarodnu saradnju

DŽENIS ĆATIĆ, šef Odsjeka
Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 3133
E-adresa: medjunarodna@fmup.gov.ba

Sektor za pravne poslove

MEDINA ĐAPO, rukovodilac Sektora

Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 3180

Fax.: 00 387 33 280 039

E- adresa: pravni@fmup.gov.ba

Odsjek za normativno-pravne poslove

Samir Čolak, šef Odsjeka

Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 3440

Odsjek za državljanstvo i matične knjige

Safet Šatara, šef Odsjeka

Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 3132, 3438

Odsjek za upravno-nadzorne poslove

Sadina Bilajac, šefica Odsjeka

Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 3111, 3423

 

  • Policijska akademija

UL. Dobojska 32, 71 000 Sarajevo

DAMIR VEJO, direktor Akademije

Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 4100
Faks.: 00 387 33 661 043

E- adresa: Policijska.Akademija@fmup.gov.ba

 

Odsjek za osnovnu obuku

Nusret Beširević, šef Odsjeka

Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 4100

 

Odsjek za stručno osposobljavanje i usavršavanje

Muhamed Ahmić, šef Odsjeka

Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 4102

 

Grupa za standarizaciju obuka

Željko Pejović, šef Grupe

Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 4117

 

Grupa za obuku u rukovanju oružjem

Semin Rizvan, šef Grupe

Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 4111, 4148

  • Inspektorat za nadzor rada agencija i unutarnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i zaštite od požara

UL. Dobojska 32, 71 000 Sarajevo

MERSUDIN ŠEĆEROVIĆ, glavni federalni inspektor

Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 4192
Faks.: 00 387 33 590 251

E- adresa: zastitari-inspektorat@fmup.gov.ba

 

  • Sektor za materijalno-finansijske poslove

JASMINKA ADEMOVIĆ, rukovodilac Sektora

Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 3110
Faks: 00 387 33 590 217

E- adresa: mat-fin@fmup.gov.ba

 

Odsjek za finansijsko-knjigovodstvene poslove

Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 3337

 

Odsjek za materijalne poslove

Nijaz Džaferović, šef Odsjeka

Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 3140

E- adresa: Materijalni.Poslovi@fmup.gov.ba

 

Odsjek za javne nabavke

Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 3142

 

Sektor za opće i zajedničke poslove

SADIJA ČULJEVIĆ, rukovodilac Sektora

Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 3131
Faks.: 00 387 33 590 267

 

Odsjek za radno-pravne odnose

Tel.: 00 387 33 280 020, lokal 3425

 

Odsjek za opće poslove

Mirsad Hajdarević, šef Odsjeka

Tel.: 00 387 33 280 020, lokal 3429

E-adresa:

 

Odsjek za informativne poslove

Milica Vučetić, šefica Odsjeka

Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 3176

 

Odsjek za održavanje i osiguranje objekata

Semir Musić, šef odsjeka

Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 4195

 

Pisarnica

FADIL GAZIĆ, šef Pisarnice

Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 3141

 

Federalna uprava policije


Tel.: 00 387 33 280 020 lokal 3121
Faks: 00 387 33 590 221

E-adresa: kabinet@fup.gov.ba

E-adresa: glasnogovornik@fup.gov.ba

 

 

PITAJTE MINISTARSTVO