Odsjek za međunarodnu saradnjuOrganizacijska struktura

Odsjekom za Međunarodnu saradnju rukovodi Dženis Ćatić, šef Odsjeka, rođen 1979. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, a II ciklus studija (master) završio je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Osnovnu policijsku obuku za čin „mlađi inspektor“ završio je na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu te mnoge obuke na renomiranim svjetskim akademijama i centrima za sigurnosne studije: George C. Marshall centar za sigurnosne studije, SR Njemačka, Komandni policijski koledž, NR Kina, Policijska akademija, AR Egipat, Policijska akademija, R Turska. Aktivno znanje engleskog jezika. U Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova zaposlen je od 2007. godine, na poslovima stručnog saradnika za međunarodnu saradnju, stručnog savjetnik za međunarodnu saradnju, a na poziciji šefa Odsjeka nalazi se od oktobra 2018. godine.


U Odsjeku za međunarodnu saradnju, pored šefa Odsjeka, uposlena su dva namještenika.

Kontakt-telefon: +387 33 280-020, lokali: 3133, 3302 i 3320

E-mail: medjunarodna@fmup.gov.ba

Djelokrug rada


Ovaj odsjek vrši sljedeće poslove:

 • prati i procjenjuje stanje u međunarodnim odnosima bitnim za ostvarivanje nadležnosti Ministarstva;
 • inicira, učestvuje i podržava implementaciju i odgovornosti Ministarstva koje proizlaze iz međunarodnih obaveza;
 • prati i analizira provođenje pojedinih međunarodnih konvencija, ugovora i sporazuma, predlaže i izrađuje planove aktivnosti međunarodne saradnje, predlaže način i oblike bilateralne i multilateralne saradnje s resornim ministarstvima drugih država, kao i saradnje s međunarodnim organizacijama i institucijama;
 •  vodi i koordinira protokolarne i radne sastanke i susrete na ministarskoj i drugim razinama;
 • koordinira u međunarodnim kontaktima službenika Ministarstva;
 • inicira, organizira i priprema učešće službenika Ministarstva na savjetovanjima, konferencijama i seminarima;
 • sarađuje sa službama Federalne uprave policije i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine na izvršenju planiranih i odobrenih poslova i zadataka međunarodne saradnje;
 • obavlja prevodilačke i druge poslove.

Zakonski i podzakonski propisi koji se koriste u radu

 •  Zakon  o učešću pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 14/05).
  http://www.msb.gov.ba/home/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=38
 • Pravilnik o postupku upućivanja pripadnika policijskih službi u Bosni i Hercegovini u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inostranstvu, izboru i obuci, pravima, obavezama i odgovornostima, postupanju pripadnika policijskih službi tokom trajanja operacije podrške miru i po povratku iz operacije podrške miru, o pravima, obavezama i odgovornostima komandanta kontingenta. („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 93/06)
  http://www.msb.gov.ba/home/index.php?option=com_content&task=view=bs-BA&id=29

Obrasci