Policija u FBiH

http://www.fmup.gov.ba/files/image/download%20(1).jpg

Kanton Livno


 
 

ministar: Mario Lovrić
policijski komesar: Ilija Jakić

  • Kanton Livno nalazi se na zapadnom dijelu FBiH, duž granice s Republikom Hrvatskom. Unutar BiH graniči s kantonima Unsko-sanskim, Srednjobosanskim, Hercegovačko-neretvanskim i Zapadnoherčegovačkim, te s Republikom Srpskom.
  • Kanton obuhvaća šest općina: Livno, Tomislav Grad, Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar, i ima površinu od 5020 km2, što čini 19% površine FBiH. Dužina granice s Republikom Hrvatskom je oko 120 km, a s Republikom Srpskom oko 70 km.
  • Procjenjuje se da trenutno na prostoru Kantona obituje oko 90.000 stanovnika.
  • Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona Livno pored MUP-a u sjedištu, ima još tri Policijske uprave: PU Livno (PS Livno i PS Glamoč), PU Tomislav Grad (PS Tomislav Grad i PS Kupres) i PU Drvar (PS Drvar).

Kontakti u MUP-u

Telefon

Web / E-mail

CENTRALA

034 201 900

 info@mupk10.gov.ba 

KABINET MINISTRA

034 203 673

 

URED KOMESARA

034 208 432

 

SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE

034 201 900, lok. 243

 

SEKTOR UNIFORMIRANE POLICIJE

034 201 900 lok 254

 

OPERATIVNI CENTAR

034 203 673

 

GLASNOGOVORNIK

034 201 900, lok. 237

 

URED ZA ŽALBE

034 201 900, lok. 222

 

UNUTARNJA KONTROLA

034 201 900, lok. 209

 

 

 

 

PU Tomislav Grad

034 352 122

 

PU Livno

034 201 456

 

PU Drvar

034 820 092