Policija u FBiH

http://www.fmup.gov.ba/files/image/grb/K-2.png

Posavski kanton


 
 

ministar: Željko Nedić
policijski komesar: Josip Petrić

  • Posavski kanton nalazi se na sjevernoistočnom dijelu BiH i prostire se na prostoru od 334 km2, na kojem živi 62.748 stanovnika. Kanton se sastoji od dva fizički odvojena dijela, tako da dvije opcine Orašje i Domaljevac-Šamac čine jednu cjelinu, a općina Odžak koja je odvojena općinom Šamac u RS, čini drugu, a i Kanton, kao cjelina, fizički je odvojena od ostalog djela Federacije BiH teritorijem Distrikta Brčko i Republike Srpske.
  • Kanton sa svoje sjeverne strane graniči s Republikom Hrvatskom, koja je od nje udaljena prirodnom granicom rijekom Savom. S istočne strane nalazi se teritorij Distrikta Brčko, a s južne teritorij Republike Srpske.
  • Ministarstvo unutrašnjih poslova, ustrojeno je tako da u svom sastavu ima Upravu policije i Upravu za administraciju i potporu. Upravu policije čine, pored organizacijskih jedinica u sjedištu, i jedna Policijska uprava koja se sastoji od tri Policijske stanice, Odjela prometne policije i Odjela kriminalističke policije.

Kontakti u MUP-u

Telefon

Web / E-mail

CENTRALA

031 712 044

 mup@zp.gov.ba

KABINET MINISTRA

031 712 980

 

URED KOMESARA

031 713 978

 

SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE

031 712 544

 

SEKTOR UNIFORMIRANE POLICIJE

031 712 544

 

OPERATIVNI CENTAR

031 712 544

 

ODSJEK ZA UNUTARNJU KONTROLU

031 713 644

 

ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU-GLASNOGOVORNIK


 031 713 978